Prezentacja

zależności pomiędzy pracą umysłu a odręcznym pisaniem musi być wiele. Pisanie jest rodzajem malowania, a malowanie – pisania. Jest czynnościa, zwykle pozaświadomego, projektowania, projektowania graficznego, komponowania. Jest zapisem pracy umysłu podobnym do tego, jak zapisuje to kardiograf, zapisem stanu zdolności motorycznych dłoni, ręki i ciała, co sporo mówi o kondycji zdrowotnej; zapisem przepływu emocji, myśli na temat i na boku i wielu innych stanów.
Zapis swobodny, chociaż często mało czytelny jest autentykiem ekspresji osoby.
Pismo kształcone, obojętnie, czy dla efektu estetycznego, czy praktyczności odczytywania, jest już w dużej mierze pozbawione wielu cech osobistych, czymś już pośrednim na drodze do zapisu cyfrowego.