Nowości

Prezentacja

zależności pomiędzy pracą umysłu a odręcznym pisaniem musi być wiele. Pisanie jest rodzajem malowania, a malowanie – pisania. Jest czynnościa, zwykle pozaświadomego, projektowania, projektowania graficznego, komponowania. Jest zapisem pracy umysłu podobnym do tego, jak zapisuje to kardiograf,...